Parochie - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Contactpersonen
PAROCHIE en KERKFABRIEK

Wie kan u contacteren in onze parochie

Contactpersoon
Wim Lanckpaep tel: 0476.23.20.21
e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 te 2140 Borgerhout
Tel: 03.236.48.67 en e-mail: xaverius.parochie@skynet.be
Pastores
Didier Vanderslycke, pastoor - zodara@hotmail.com - tel: 0478/23.45.64
Peter Keersmaekers (Diaken) - tel 03.290.04.62 en 0486.86.00.09  e-mail: peterkeersmaekers@telenet.be
Raymond Luyten (Diaken) - tel: 03.235.20.25 en 0486.49.20.21 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be  

Parochieblad:
Abonnementen: Wim Lanckpaep - Morckhovenlei 44 te 2140 Borgerhout
Tel: 03.321.42.57 - GSM: 0476.23.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Redactie: Raymond Luyten - tel: 03.235.20.25 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be

Parochieteamleden
Voorzitter (ad interim) :Wim Lanckpaep - tel 047623.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus
Secretaris en penningmeester: Wim Lanckpaep - tel 03.321.42.57 en 0476.23.20.21 - e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Leden:  Anton Vangorp - tel: 0495.77.83.06 - email: anton.vangorp@alfabyte-services.be
          Jos De Jonge - tel: 03.322.53.57 - e-mail: jozef.dejonge@skynet.be
          Liesbeth Van Impe - tel: 0495.22.22.61 - e-mail: liesbeth@alfabyte-services.be
          Marleen Oyen - tel:03.235.75.77 - e-mail: marleen.oyen49@gmail.com
          Peter Keersmaekers (Diaken) - tel 03.290.04.62 en 0486.86.00.09  e-mail: peterkeersmaekers@telenet.be
          Raymond Luyten (Diaken) - tel: 03.235.20.25 en 0486.49.20.21 - e-mail: raymond.luyten1@telenet.be    
     
WIJKFEESTCOMITE

Wim Lanckpaep - tel: 03.321.42.57 - GSM: 0476.23.20.21
e-mail: lanckpaep.wim@proximus.be
Beste lezer van Kerk & Leven,

Tegenwoordig worden we overspoeld door informatie, maar wie weet nog wat we kunnen vertrouwen? Veel mensen hebben behoefte aan betrouwbare en waardevolle info. Precies waar wij met Kerk & Leven sterk in zijn. Met een abonnement op ons weekblad ontvangt u een jaar lang het nieuws 'Uit goede bron'.

Kerk & Leven biedt week na week betrouwbare informatie over alles wat in de Kerk en in de samenleving gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk. Tegelijk putten we uit die andere 'goede bron'. De bron van het evangelie, van ons geloof, van tweeduizend jaar christendom. Een indrukwekkende bron dus.
Samen met u willen we ook in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. In een wereld die een kakofonie aan geluiden op ons afvuurt, zoeken wij uit welke bron we kunnen putten voor een zinvol leven.

Helaas is de prijs van uw editie gestegen naar 46 €. We beseffen dat dit hoe dan ook een meer dan gemiddelde prijsstijging is ten opzichte van het vorig jaar.

De grondstofprijzen voor onder meer papier en inkt, De lonen  volgen dezelfde trend door de indexaanpassing.  Uitgeverij Halewijn moet dit onvermijdelijk doorrekenen in de abonnementsprijs.
We beseffen dat dit hoe dan ook een meer dan gemiddelde prijsstijging is ten opzichte van de vorige jaren. toch blijven we nog fiks onder de reële kostprijs van een jaarabonnement.
Voor 48 nummers betaalt u minder dan 1 € per week voor een kwaliteitsvol blad in uw brievenbus.

Bij abonnering graag uw naam, volledige adres, huisnummer en busnummer, gemeente vermelden.
Stort uw 46 € op rekening nr BE95 3631 9069 4158 van Kerk & Leven Extra Muros Borgerhout, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout


Info: bij Wim Lanckpaep - Telefoon: 03.321.42.57


Planning werkjaar 2023

29/1: Eucharistieviering 11.15u

5/2: lichtmisviering 11.15u
9/2: winterfestival concert academie- 16u; 17.45u; 20u
10/2: winterfestival concert academie 18.30u; 20.30u
11/2: winterfestival concert academie 10.30u; 12u; 13.30u; 15u
12/2: gebedsviering 11.15u
12/2: concert Zoveel Herz 16u
19/2: eucharistieviering 11.15u
22/2: aswoensdag - viering 20u
26/2: eucharistieviering met  Indonesische gemeenschap
27/2: 1ste vastenconferentie  - licht op weg naar het levenseinde 20u kerk

5/3: eucharistieviering 11.15u (mogelijk doop)
6/3: 2de vastenconferentie -  licht op de weg naar dialoog en ontmoeting 20u kerk
12/3: gebedsviering 11.15u
13/3: 3de vastenconferentie - licht achter de tralies 20u kerk
19/3: eucharistieviering 11.15u
20/3: 4de vastenconferentie - locht voor wie hongert
26/3: eucharistieviering met Indonesische gemeenschap 11.15u

3/4: eucharistieviering 11.15u
5/4: verzoeningsviering in H3V 20u
6/4: witte donderdag viering 20u
7/4: kruishulde: 15u
8/4: paaswake 20u
9/4: pasen ucharistieviering 11.15u
16/4: eucharistieviering 11.15u
22/4: 1ste communie Mariagaarde
23/4: eucharistieviering met Indonesische gemeenschap 11.15u
28/4:concert Filet Divers 20u
30/4: eucharistieviering 11.15u

7/5: eucharistieviering 11.15u
14/5: gebedsviering 11.15u
18/5: OLH Hemelvaart viering 11.15u
21/5: eucharistieviering met Indonesische gemeenschap 11.15u
28/5: pinksteren viering 11.15u

4/6: eucharistieviering 11.15u
11/6: gebedsviering 11.15u
18/6: eucharistieviering 11.15u
25/6: euharistieviering met Indonesische gemeenschap 11.15u

2/7: eucharistieviering 11.15u
9/7: gebedsviering 11.15u
16/7: eucharistieviering 11.15u
23/7: eucharistieviering 11.15u
30/7: eucharistieviering 11.15u

6/8: eucharistieviering 11.15u
13/8: gebedsviering 11.15u
15/8: OLV Hemelvaart - viering 11.15u
20/8: eucharistieviering 11.15u
27/8: eucharistieviering met Indonesische gemeenschap 11.15u


Doopsel
Afscheid nemen
Formulier bij de uitvaart : "Wensen van de overledenen"
vindt u in de rubriek "documenten"
2022
Vastenconferenties in maart 2022

Plaats de muis op de foto
en klik op het vierkantje rechts om te vergroten

1ste vastenconferentie op 7 maart met Guido Dekeyser
De eer om deze eerste vastenconferentie te openen was Guido Dekeyser ;parochiaan van Xaveriusparochie, en oud leraar van het Xaveriuscollege .
Het onderwerp “Hoe nog spreken over God - Christendom, atheïsme en een nieuw godsbeeld” werd geïllustreerd met een PowerPoint presentatie.
Aan de hand van verklarende teksten   op basis van de filosofie van Alfred North Whitehead werd een nieuw godsbeeld opgebouwd rond energetische liefde en getracht hierop een antwoord te geven
Hoe komt het dat de vanzelfsprekendheid van het christendom in onze tijd totaal verdwenen is? Welk antwoord is er mogelijk op de sterke argumentaties van het atheïsme? Van daaruit presenteert hij een vernieuwde visie op belangrijke aspecten van het christendom.

2de Vastenconferentie op 14 maart met Hans Ausloos
Na meer dan een jaar konden we op 14 maart Hans Ausloos uitnodigen voor onze vastenconferentie. Een redelijk aantal geïnteresseerde daagden op om de uiteenzetting over “geweld in de Bijbel” te aanhoren. Het werd een nieuwe inkijk op de gepubliceerde teksten in onze Bijbel.
Geweld en religie lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bijbel, het ‘Heilige boek’ waarop joden en christenen zich baseren, schuwt geweld geenszins. Zowel God als mens worden er vaak gewelddadig en wraakzuchtig in gepresenteerd. In dit boek geeft Hans Ausloos een boeiend beeld van het Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het geweld in de Bijbel op een genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden.
Na een vraagronde, geleid door Didier, konden we deze vastenconferentie afsluiten met welgemeende dank aan Hans Ausloos voor deze boeiende uiteenzetting

3de vastenconferentie op 21 maart met Lieve Herijgers
Thema: “Delen: het begin van de 25% revolutie”
Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen/voorzitter CIDSE) pleit met kracht voor een ander sociaaleconomisch model. Ze doet dat vanuit de spirit van paus Franciscus, 60 jaar Broederlijk Delen en haar overtuiging dat delen de essentie van de vasten én van een nieuwe wereld!

Broederlijk Delen wil het systeem veranderen. Een groots plan dat begint met delen en herverdelen. Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen?
Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen en herverdelen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Zeker vandaag!
Lieve Herijgers bracht ons informatie over de werking van Broederlijk Delen door de jaren en hun campagnes. Een heldere kijk op deze organisatie !
Tijdens de pauze werd “koffiestop gehouden” ten voordele van Broederlijk delen.

4de vastenconferentie met Kolet Janssen
Kolet Janssen dacht na over de ‘kerk in tijden van corona. Zij schreef in het gelijknamig boek dit “Misschien is de coronacrisis die de kerken treft in hun manier van samen vieren tegelijk een uitnodiging en een uitdaging om te beseffen dat het geloof niet alleen in kerken moet leven. De geest waait waar hij wil.” Zij zet haar denkproces met ons verder. Haar boeken zijn ter plaatse te koop.

Welke lessen trekken christenen uit deze coronatijd? Wat zijn de aandachtspunten voor een nieuwe toekomst van onze lokale kerken in Vlaanderen? Kerkleiders, theologen en spirituele voortrekkers uit de katholieke kerk, ze geven vaak prikkelende antwoorden en stellen nieuwe vragen:

- hoe bereiken we mensen die niet meer komen naar de zondagse viering? - wat doen we om het geloof meer tastbaar te maken in een kerk van anderhalve meter? - hoe gaan we om met online-vieringen in relatie tot de fysieke samenkomst op zondag? - waar laten we zien dat de kerk een heilige ruimte is voor de hele gemeenschap? - hoe missionair zijn we naar kinderen en jongeren, naar zoekers en randkerkelijken? - waar is de ruimte om te zwijgen en niet te weten hoe het verder moet? - hoe creatief zijn we om alle groepen actief te betrekken bij vieringen? - wat doen we om andere vormen van vieren en samenkomen te stimuleren? - in hoeverre is de kleine huiskring een alternatief? - hoe vinden we een structuur om een netwerk van sterke lokale plekken en gemeenschappen die zich in deze crisis wel gemanifesteerd hebben ook in de toekomst te ondersteunen?
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE18 3630 5097 6065
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud