Kerk - Xaveriusparochie-wijkfeestcomite

St. Xaveriusparochie Borgerhout
en Evenementen Wijkfeestcomité
Title
Ga naar de inhoud
Vieringen in de Xaverius parochiekerk:

Zondag om 11.15 u

De 1ste, 3de en 5de zondag: eucharistieviering
De 2de zondag : gebedsviering
De 4de zondag: viering met de Indonesische gemeenschap in de Nederlandse en Indonesische taal

Adres:
Sint- Fr. Xaveriusparochiekerk
Collegelaan 32
2140 Borgerhout


Plaats de muis op de foto
en klik op het vierkantje rechts om te vergroten

Foto's kruisweg
Glasramen achteraan
IGNATIUS

INIGO DE LOYOLA (Loyola 1491 ? Rome 1556)

1.  Centraal staat de figuur van Ignatius, stichter van de Jezuletenorde. Hij wilde niet dat zijn volgelingen (zoals de benedictijnen, de franciscanen of de dominicanen) naar hun stichter zouden genoemd worden„ Ze zouden "Gezellen van Jezus" heten, met als leuze: het A(D)S M( A(D) M(AJOREM). D(EI) G(LORIAM) , en als embleem: het Christus monogram I A S. .
2.  De naam"Loyola'wordt geillustreerd door het adellijke familiewapen twee wolven (loyos rond een ketel ("ola")
3.  Na zijn zware verwonding bij de verdediging van Pamplona, lag Ignatius in zijn kasteel op sterven, toen plots op het feest van St.Petrus (verschijning van de apostel met sleutel) beterschap intrad. Bekeerd door het lezen van het Evangelie en Heiligenlevens,
  besloot Ignatius voortaan zijn leven in dienst te stellen van Christus.
4.  In het begin van zijn pelgrimstocht, ontmoette Ignatius een Moor, die Maria's maagdelijkheid in twijfel trok. Verbolgen zette Ignatius de Moslim na om hem neer te steken, maar gelukkig sloeg zijn muildier een andere weg in.
5.  Na een nachtwake in het Mariaheiligdom van MONTSERAT liet Ignatius er zijn ridderuitrusting achter.
6.  Bij MANRESA aan de oever van de Cardoner rivier, beleefde Ignatius zijn geestelijke ervaringen, die in het beroemde boek van de "Geestelijke Oefeningen" staan opgetekend.
7.  Tijdens hun studies aan de Parijse Sorbonne, legden de eerste zeven gezellen hun geloften af in het Martyriumkapelletje op MONTMARTRE.
B.   Bij zijn aankomst in de H.Stad zag Ignatius als in een visioen hoe God de Vader hem als dienaar aanbeval bij zijn kruisdragende Zoon„
9.   In ROME zal Ignatius vijftien jaar verblijven. Vanuit zijn kamertje naast de Gesu kerk .zal hij biddend en schrijvend zijn orde leiden.
CANISIUS

PETER KANIS (Nijmegen 1521 fribourg/Zwitserland 1597)

1.  Centraal staat het portret van de grote kerkleraar.
2.  De bron van Canisius' rusteloze inzet voor de kerk was zijn diepe, persoonlijke liefde voor het hart van Christus, dat hem te Keulen en te Rome treffend werd geopenbaard.
3.  Zo stond hij in het spoor van de Christusverering die men in de Nederlandse Mystiek terugvindt bij heiligen als Sint Lutgardis (herkenbaar aan haar bidstoel, nog bewaard in het klooster van Kerniel) of Sint Gertrudiso
4.  Te Rome kreeg hij van de paus en Ignatius de opdracht de katolieke reformatie te leiden. Door zijn talloze preken en geschriften (waaronder de beroemd geworden "catechismus"), door de stichting van colleges en universiteiten in verschillende landen, wordt deze heilige en verdienstelijke jezuiet terecht erkend als de tweede: patroon van Duitsland.
XAVERIUS

FRANCISCO DE XAVIER (Xavier 1506 Sancian/China 1553)

I.   Centraal staat het portret van Xaverius de grote missiepatroon.
2.  Hij werd geboren en opgevoed in de baskische burcht van Javier.
3. Vanaf Parijs volgde hij Ignatius. In een droom (voor )ziet hij hoe een Indiër hem onder zware last verpletteren zal.
4.   Portugese vaartuigen voeren XA. over vaak stormachtige zeeën naar zijn missiegebieden : India. Indonesië, Japan en China.
5.   Met een bel riep hij vaak de mensen samen om ze te onderrichten en te kerstenen.
6.   Er wordt verteld dat bij de Malabaarse kust een krab zijn weggedreven kruis weer aan wal zou hebben gebracht„
7    Zoals XA. opkwam tegen de slavernij die uitging van kolonisten en van inlandse vorsten, zo werd hij vooral de geestelijke bevrijder van de volkeren in het Verre Oosten.
Ons contacteren
Parochie St. Xaverius - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE85 7370 6682 9306
Wijkcomite Xaverius - Collegelaan 36 -2410 Borgerhout - Rek nr: BE85 3630 5093 1306
Evenementen Wijkcomité - Collegelaan 36 - 2140 Borgerhout - Rek nr: BE59 3631 9482 3126
e-mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Disclaimer
Alle foto's en teksten zijn eigendom van de parochie, kerkfabriek en wijkcomite Xaverius. Geen enkele foto of artikel mag gepubliceerd worden of gebruikt worden in artikels, websites zonder toestemming van de webmaster.
Bezwaren voor publicatie van foto's kunnen worden doorgestuurd via mail: info@xaverius-parochie-wijkcomite.be
Terug naar de inhoud